STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sáp cầm máu TRUWAX Vật tư y tế/S 810 HEALTHIUM MEDTECH LIMITED HEALTHIUM MEDTECH LIMITED Được chỉ định để sử dụng trong kiểm soát chảy máu trong phẫu thuật, tự tiêu sau 48 giờ Quy tắc 8 – Phần II – Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C