STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông xi măng – Cement Cannula SM-SF0927 BIOPSYBELL S.R.L Signus Medizintechnik GmbH Sử dụng trong phẫu thuật cột sống để bơm xi măng vào cột sống Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B