STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc cầm máu tai, chất liệu PVA Theo phụ lục Theo phụ lục Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH Băng gạc cầm máu hậu phẫu được đắp trong ống tai ngoài sau khi phẫu thuật tai (phẫu thuật chỉnh hình tai giữa); và Điều trị viêm ống tai ngoài (viêm tai ngoài). Qui tắc 5, mục 2, phần 2, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A