STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn Chải Điện MC-3006 CY-1919 Shenzhen Heearly Technology Co.,Ltd Shenzhen Yajiebao Technology Development Co.,Ltd - Giúp làm sạch răng bằng đầu bàn chải kết hợp rung bằng siêu âm ở đầu bàn chải. Quy tắc 5 Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A