STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Lojer Oy Tạo tư thế cho bệnh nhân nằm để thăm khám sản phụ khoa Quy tắc 12, phần 2, phụ lục 1, Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 TTBYT Loại A