STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị hỗ trợ hô hấp nhân tạo (bóng bóp ambu) Adult/Pediatric/Infant/Neonate NINGBO HANYUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD/CHINA NINGBO HANYUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD/CHINA Dụng cụ hồi sức dùng để hồi sức phổi, được sử dụng để tiếp tục cung cấp oxy và hỗ trợ không khí Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B