STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh dẫn hướng dùng cho đầu dò siêu âm JEM-055 Jingfang Precision Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd Jingfang Precision Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd Kết hợp với máy siêu âm dùng cho siêu âm chẩn đoán Quy tắc 7, Phần IV TTBYT Loại C