STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Ổn định cột sống thắt lưng và ngực qua lỗ liên hợp, đơn tầng và đa tầng Quy tắc 8 phần II, phụ lục I thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C