STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị hỗ trợ kẹp một phần động mạch chủ trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành Enclose II with 3.5mm Punch; Enclose II with 4.0mm Punch; Enclose II with 4.5mm Punch/EN235V EN240V EN245V Vitalitec International Inc. Peters Surgical Thiết bị Enclose® II được thiết kế để các bác sĩ phẫu thuật tim sử dụng trong phẫu thuật bắt cầu mạch vành có bơm hoặc không bơm (CABG) thay cho các kẹp tắc bán phần trong động mạch chủ đi lên không bị bệnh xơ vữa. Quy tắc 7, Phần II - Phụ lục I - Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D