STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ống thông siêu nhỏ BISHOP Piolax Medical Devices, INC. / Japan Piolax Medical Devices, INC. / Japan Thông mạch máu Quy tắc 7 TTBYT Loại C