STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BĂNG KEO CÁ NHÂN MAXXGO, ANPHU 30, AN PHÚ, BMAGO, HUGOU, SGO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Bảo vệ vết thương hở nhỏ, vết trầy xước, cố định kim tiêm. Quy tắc 1, mục A, phần II TTBYT Loại A