STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TEST NHANH ĐỊNH TÍNH KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT VIÊM GAN C Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty Cổ Phần Công Nghệ Lavitec Là thử nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh, phát hiện định tính sự có mặt của kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong mẫu huyết tương, huyết thanh nhằm mục đích chẩn đoán lây nhiễm vi rút viêm gan C Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B