STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh định tính kháng nguyên vi rút cúm A và vi rút cúm B Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty Cổ Phần Công Nghệ Lavitec Là thử nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh, được thiết kế để phát hiện định tính sự có mặt vi rút cúm A, B trong dịch mũi, họng, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm Cúm A, B ở bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B