STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ, bàn đỡ đẻ Theo phụ lục Theo phụ lục WellsMEDI Co.,Ltd, Hàn Quốc Sử dụng trong các cơ sở y tế Quy tắc 4, Quy tắc 12 TTBYT Loại A