STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 QUẢ DẪN LƯU ÁP LỰC ÂM KÍN SDS151490, SDS15725, SDS10725, SDS20725, SDS40725, SDS101030, SDS151030, SDS201030, SDS401030, SDS101490, SDS151490, SDS201490, SDS401490, SDS101690, SDS151690, SDS201690, SDS401690, SDS101890, SDS151890, SDS401690, SDS101890, SDS151890, SDS201890, SDS401890 Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd Để dẫn lưu dịch cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Quy tắc 2, phần II phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B