STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu đơn có dung dịch bảo quản CPDA-1 Terumo Single Blood Bag CPDA-1/PB-1CD356E8Y TERUMO PENPOL Private Limited TERUMO PENPOL Private Limited Được chỉ định để thu nhận và bảo quản máu người Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/Optisol Terumo Triple Blood Bag CPD/Optisol/PB-3AO356E0Y TERUMO PENPOL Private Limited TERUMO PENPOL Private Limited Được chỉ định để thu nhận và bảo quản máu người Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C