STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu rỗng Terumo Transfer Bag for Aliquot/BB*TAQ015ET Fujinomiya Factory of Terumo Corporation Terumo Corporation Dùng để chia các thành phần máu thành lượng nhỏ cho lưu trữ và truyền Quy tắc 2.3, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C