STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả chứa dịch Equilibration Chamber/5008211/M339201 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH St. Wendel Plant Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Quả chứa dịch dùng trong máy thận nhân tạo Quy tắc 11, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C