STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc dịch DIASAFE® plus/5008201 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH St. Wendel Plant Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Tạo dịch lọc siêu tinh khiết dùng trong thận nhân tạo Quy tắc 11, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C