STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết TS79 MediUSA Inc. MediUSA Inc. Dùng để kiểm tra đường huyết Quy tắc 4, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C