STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám mắt K-1489XL, K-1489XR Inami & Co., Ltd., Japan Inami & Co., Ltd., Japan Sử dụng để đặt các thiết bị y tế phục vụ việc khám mắt Quy tắc 4 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A