STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hoá chất xét nghiệm máu ẩn trong phân Theo phụ lục Theo phụ lục Atlas Medical GmbH Dùng trong chẩn đoán invitro Quy tắc 6, thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Test nhanh định tính RSV Theo phụ lục Theo phụ lục Atlas Medical GmbH Dùng trong chẩn đoán invitro Quy tắc 6, thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Test nhanh định tính Rota-Adeno Theo phụ lục Theo phụ lục Atlas Medical GmbH Dùng trong chẩn đoán invitro Quy tắc 6, thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B