STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng cầm máu mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Invotec International, Inc Miếng cầm máu mũi trong phẫu thuật Quy tắc 1, mục A TTBYT Loại B
2 Quả lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục KAWASUMI LABORATORIES. INC Lọc máu thận nhân tạo Quy tắc 7, mục A TTBYT Loại B
3 Kim AVF dùng lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục KAWASUMI LABORATORIES. INC Sử dụng để dẫn/truyền máu trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 7, mục A TTBYT Loại B