STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đĩa đệm cột sống Oblique Interbody Fusion Device; Posterior Interbody Fusion Device; Transforaminal Interbody Fusion Device; Medacta International SA/Thụy Sỹ Medacta International SA/Thụy Sỹ Sử dụng trong phẩu thuật chấn thương chỉnh hình 8 TTBYT Loại C
2 Vít cột sống đa trục, Vít cột sống đơn trục Pedicle Screw; Monoaxial screw Medacta International SA/Thụy Sỹ Medacta International SA/Thụy Sỹ Sử dụng trong phẩu thuật chấn thương chỉnh hình 8 TTBYT Loại C
3 Thanh dọc thẳng; Thanh dọc cong; Ốc khóa trong Rod Ti; Bent rod Ti; Set screw Medacta International SA/Thụy Sỹ Medacta International SA/Thụy Sỹ Sử dụng trong phẩu thuật chấn thương chỉnh hình 8 TTBYT Loại C