STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 3M™ ESPE™ Clinpro™ XT Vật liệu chống sâu răng Clinpro XT Theo phụ lục Theo phụ lục 3M ESPE Dental Products Lớp phủ bảo vệ để điều trị răng nhạy nhạy cảm do lộ bề mặt chân răng. -Lớp phủ bảo vệ ở những vị trí đặc biệt ở khu vực có nguy cơ cao, các khu vực dễ bị sâu răng (ví dụ: xung quanh mắc cài chỉnh nha, tổn thương chưa tạo lỗ, bề mặt dễ bị acid xoi mòn) -Lớp phủ bảo vệ tạm thời cho bề mặt men chưa trưởng thành (ví dụ: răng cối lớn mới mọc). Quy tắc 5 Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B