STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm và lọng thắt chân Polyp Theo phụ lục Theo phụ lục Olympus Medical Systems Corp. lọng thắt chân polyp Quy tắc 6, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tay cầm clip và clip cầm máu Theo phụ lục Theo phụ lục Olympus Medical Systems Corp. Clip cầm máu Quy tắc 6, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B