STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu xương dị loại dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Chiyewon.Co., Ltd/ Vật liệu xương dị loại dùng để ghép tái tạo xương khi xảy ra sự thiếu hụt trong quá trình cấy ghép QT8/ Mục B-Phần II-Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D