STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dây truyền dịch và Bộ dây truyền dịch an toàn Theo phụ lục Theo phụ lục Perfect Medical Industry (VN) Co., Ltd Bộ dây truyền dịch có thể sử dụng kết hợp với các sản phẩm khác như kim tiêm, thiết bị bơm truyền dịch để truyền, bảo quản hay truyền các dịch khác vào cơ thể bệnh nhân. Đối với Bộ dây truyền dịch: Sử dụng Quy tắc 2, 7 phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT. Đối với Bộ dây truyền dịch an toàn: Sử dụng Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B