STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán OP-Film F272 Eurotape B.V, Netherlands Eurotape B.V. Netherlands Băng dán OP-Film là một màng film phủ polyurethane trong suốt, sử dụng trên da của bệnh nhân để che và bảo vệ trong quá trình can thiệp phẫu thuật. Sản phẩm được vô trùng và dùng một lần. Phụ lục 1, Quy tắc 1, mục 3, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Băng dán OP-Film F252 Eurotape B.V, Netherlands Eurotape B.V. Netherlands Băng dán OP-Film là một màng film phủ polyurethane trong suốt, sử dụng trên da của bệnh nhân để che và bảo vệ trong quá trình can thiệp phẫu thuật. Sản phẩm được vô trùng và dùng một lần. Phụ lục 1, Quy tắc 1, mục 3, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C