STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tiêu dùng trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Betatech, Thổ Nhĩ Kỳ - Vật liệu sử dụng cầm máu trong quá trình phẫu thuật. Cầm máu trong vòng 2 phút và tự tiêu trong cơ thể sau thời gian từ 7 – 14 ngày. Quy tắc 8, mục 5 TTBYT Loại D