STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sản phẩm điều hòa nhu động ruột Lactotune Digestive Comfort Biocare,Đan Mạch Biocare,Đan Mạch Duy trì nhu động ruột và đảm bảo chức năng của đường tiêu hóa. Hỗ trợ sự vận chuyển trong lòng ruột. Quy tắc 14 TTBYT Loại D