STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám bệnh nhân E2000-PR WTK Technologies (M) Sdn. Bhd., Malaysia WTK Technologies (M) Sdn. Bhd., Malaysia Sử dụng trong các phòng khám, cơ sở y tế. Quy tắc 4 TTBYT Loại A