STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tiêu Theo phụ lục Theo phụ lục Medprin Biotech GmbH - Sử dụng bổ sung trong các loại phẫu thuật thần kinh để hỗ trợ cầm máu mao mạch, tĩnh mạch và động mạch nhỏ khi các phương pháp thắt buộc và các phương pháp cầm máu thông thường không hiệu quả hoặc không thực hiện được. - Có thể hấp thụ hoàn toàn trong vòng 7-14 ngày. Quy tắc 7, mục 4 TTBYT Loại D