STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rinorin S 3004.90.99 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINH HỌC Y TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINH HỌC Y TẾ Dung dịch rửa mũi xoang Quy tắc 5, Phụ lục II, phần I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A