STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đựng dụng cụ khử trùng chuyên dùng cho phòng mổ DL-IC15 Dong Lim Medical/Hàn Quốc Dong Lim Medical/Hàn Quốc Đựng dụng cụ khử trùng chuyên dùng cho phòng mổ Quy tắc 4 phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A