STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu ABO-RH1 và định kiểu hình RH-K HEMA CQI Diagast Diagast HEMA CQI là hóa chất nội kiểm, được dùng cho xét nghiệm định nhóm máu ABO-RH1 và định kiểu hình RH-K Quy tắc 6 Phần III Phụ lục I TT 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 TTBYT Loại B