STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ áo choàng phẫu thuật TD01; TD02; TD03 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ hoặc/và chăm sóc bệnh nhân. Hoặc dùng trong phòng hộ thông thường Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Áo choàng phẫu thuật APT-TD01; APT-TD02; APT-TD03 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ hoặc/và chăm sóc bệnh nhân. Hoặc dùng trong phòng hộ thông thường Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Mũ phẫu thuật TD-M1; TD-M2 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ hoặc/và chăm sóc bệnh nhân. Hoặc dùng trong phòng hộ thông thường Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bao giày phẫu thuật TD-G1 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Trang bị cho nhân viên y tế trong phòng mổ hoặc/và chăm sóc bệnh nhân. Hoặc dùng trong phòng hộ thông thường Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Săng phẫu thuật SPT-A1; SPT-A2; SPT-A3; SPT-A4; SPT-A5; SPT-A6; SPT-B1; SPT-B2; SPT-B3 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Trường Dương / Việt Nam Dùng trong lĩnh vực y tế: sử dụng trong phòng phẫu thuật, trong các tiểu phẫu hoặc đại phẫu Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A