STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân Theo phụ lục Theo phụ lục NICHIBAN CO., LTD. Bảo vệ bề mặt vết thương. Quy tắc 1, phần IIA, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A