STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh ray gắn thiết bị đầu (khẩu, ngõ ra) Silea TLV TLV Dùng để gắn ngõ ra khí y tế cung cấp khí y tế cho bệnh nhân, nhân viên y tế sử dụng Quy tắc 02 TTBYT Loại B