STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ đo huyết áp xâm lấn 1 đường Theo phụ lục Theo phụ lục BL Lifesciences.Pvt.Ltd Dùng để kiểm soát áp suất mà không làm giảm tín hiệu (đọc liên tục và chính xác trng khi theo dõi áp suất) Quy tắc 10, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dây nối có van truyền dịch không kim Theo phụ lục Theo phụ lục BL Lifesciences.Pvt.Ltd Dùng để kết nối với các thiết bị tiêm và truyền dịch thuốc, lấy mẫu máu Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Van truyền dịch không kim Theo phụ lục Theo phụ lục BL Lifesciences.Pvt.Ltd Dùng để kết nối với các thiết bị tiêm và truyền dịch thuốc, lấy mẫu máu Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B