STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phôi răng sứ n!ce® C; n!ce®, LT; n!ce®, HT; n!ce® for PlanMill® ; n!ce® XshadeX; Theo phụ lục Institut Straumann AG, Sử dụng trong quá trình phẫu thuật nha khoa Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Vật liệu xử lý chân răng Gel; PrefGel; Theo phụ lục Institut Straumann AG Sử dụng trong quá trình phẫu thuật nha khoa Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Vật liệu ghép sinh học Emdogain Theo phụ lục Institut Straumann AG, Sử dụng trong quá trình phẫu thuật nha khoa Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C