STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thân kéo phẫu thuật nội soi đơn cực dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Thân kéo phẫu thuật nội soi đơn cực dùng một lần được chỉ định sử dụng trong phẫu thuật nội soi để cắt, mổ, tập hợp và làm đông mô. Thân kéo phẫu thuật nội soi đơn cực dùng một lần được sử dụng trong điều kiện tiệt khuẩn, sử dụng kết hợp với tay cầm đơn cực AdTec® tái sử dụng. Quy tắc 9.1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C