STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa và phụ kiện CHS - EX820; CHS - E1000; JW - G2000 JW Pharmaceutical Corporation JW Pharmaceutical Corporation Dùng để khám phụ khoa và siêu âm cho sản phụ khoa tại các cơ sở y tế Quy tắc 12 của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A