STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khăn AME-01 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Lau vết máu, chất dịch và ủ ấm em bé Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Áo choàng AME-003 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Giữ ấm cơ thể Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Khăn trải đa năng AME-004 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Bảo vệ bệnh nhân khỏi nguồn nhiệt của phẫu thuật Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Khăn trải bàn AME-005 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Cách ly dụng cụ y tế với các chất ô nhiễm của bàn dụng cụ Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bao chân AME-006 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Phòng chống phơi nhiễm máu và các dịch trong cơ thể, giữ ấm cơ thể Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Kẹp rốn sơ sinh AME-008 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Buộc - mở được ống dẫn máu cuống rốn của trẻ sơ sinh Quy tắc 1, phần II, Phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Khẩu trang AME-009 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Ngăn ngừa việc tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể với mắt, mũi hoặc miệng Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Gạc Y Tế AME-010 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Ngăn ngừa máu chảy ra, thấm hút dịch từ vết trầy xước Quy tắc 1, phần II, Phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Tạp dề Y Tế AME-012 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Phòng chống phơi nhiễm máu và các dịch trong cơ thể, giữ ấm cơ thể Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Bao chùm Y Tế AME-013 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Ngăn ngừa máu của bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với nhân viên y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Tấm lót thấm hút AME-015 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Thấm hút máu và dịch cơ thể Quy tắc 1, phần II, Phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Quần AME-016 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Bảo hộ, che hoặc cách ly bộ phận bị thương Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Quần kèm tấm lót thấm hút sau sinh AME-017 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Ngăn chặn khuếch tán của máu sau sinh Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
14 Túi AME-018 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Chứa đựng máu hoặc dịch cơ thể Quy tắc 4, phần II, phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
15 Băng vệ sinh sau sinh AME-019 Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Công ty TNHH AMETHYST VIETNAM, Việt Nam Thấm hút máu và dịch cơ thể Quy tắc 1, phần II, Phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A