STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị chuẩn liều dùng trong y học hạt nhân( chuẩn dược chất phóng xạ cho bệnh nhân ung thư) CRC-55tR Capintec Inc -Mỹ Capintec Inc -Mỹ Dùng chuẩn liều dược chất phóng xạ cho bệnh nhân Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C