STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn kéo giãn cổ và cột sống chạy điện (Giường kéo giãn cổ và cột sống chạy điện) YP-2009B, YP-2009K1 Xiamen Zihuan Electronic Technology Co., Ltd Xiamen Zihuan Electronic Technology Co., Ltd Dùng kéo giãn cổ và cột sống chạy điện Quy tắc 12, Phần II, Phục lục 1, Thông tư 05/2022/TT -BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại A