STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vali cấp cứu chuyên dụng 34176 Gima S.p.A Gima S.p.A Dùng để sơ cấp cứu di động Quy tắc 5 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A