STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa/ Bàn đẻ AG-801; AG-802; AG-803; AG-804 Acomed Industrial Co., Ltd Acomed Industrial Co., Ltd Dùng làm bàn khám cho bệnh nhân nằm lên tại các chuyên khoa sản, khoa khám và khoa đẻ. Quy tắc 4 , Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A