STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh định tính kháng nguyên virus Adeno Theo phụ lục Theo phụ lục Atlas Medical GmbH Dùng trong chẩn đoán invitro Quy tắc 6, thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Hóa chất xét nghiệm định lượng giang mai Theo phụ lục Theo phụ lục Atlas Medical GmbH Dùng trong chẩn đoán invitro Quy tắc 6, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B