STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ bàn ghế chuyên dụng khám bệnh khúc xạ mắt C-380A Shanghai, Top View Industrial Co., Ltd Shanghai, Top View Industrial Co., Ltd Dùng trong khám kiểm tra khúc xạ mắt QT12 - Phần II - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn đặt máy kiểm tra khúc xạ mắt WZ-3A Shanghai, Top View Industrial Co., Ltd Shanghai, Top View Industrial Co., Ltd Dùng trong khám kiểm tra khúc xạ mắt QT12 - Phần II - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A